Zsoltárok könyve 8

1[A karmesternek:] [a „Szőlőtaposók” dallamára. Dávid zsoltára.] (2) URunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön, az egekre helyezted dicsőségedet! 2(3) A csecsemők és csecsszopók szája által erősíted meg hatalmadat ellenfeleiddel szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót. 3(4) Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, 4(5) azt mondom: Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá? 5(6) Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt! 6(7) Úrrá tetted őt kezed munkáin, mindent a lába alá vetettél: 7(8) juhokat és mindenféle jószágot, sőt még a mezei vadakat is, 8(9) az ég madarait és a tenger halait, mindent, ami a tenger ösvényein jár. 9(10) URunk, Istenünk, mily felséges a neved az egész földön!