Zsoltárok könyve 76

1[A karmesternek: húros hangszerre. Ászáf zsoltára.] (2) Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben. 2(3) Mert hajléka van Sálémban, és lakhelye a Sionon. 3(4) Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot és a hadi szerszámokat. [Szela] 4(5) Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek. 5(6) Kifosztottak lettek a büszke szívűek, álmukat alusszák, és ereje veszett minden hős kezének. 6(7) A te dorgálásodtól, ó, Jákób Istene, megdermed mind a szekér, mind a ló. 7(8) Félelmes vagy te, ki állhat meg arcod előtt, amikor haragszol? 8(9) Ha az egekből kijelented ítéletedet, megretten és elcsöndesedik a föld. 9(10) Mert fölkel Isten ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! [Szela] 10(11) Az emberek iránti harag is dicsőít téged, még ha csak a harag maradékával is övezed fel magad. 11(12) Tegyetek fogadalmat, és adjátok meg azt Isteneteknek, az ÚRnak! Mindnyájan, akik körülötte lakoztok, hozzatok ajándékot a Rettenetesnek! 12(13) Mert megtöri a fejedelmek gőgjét, félik őt a föld királyai.