Zsoltárok könyve 73

1[Ászáf zsoltára.] Bizony, Isten jó Izráelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek. 2De az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis híján megtántorodtak. 3Mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét. 4Mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük. 5Nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket. 6Ezért kevélység a nyakuk ékessége, ruha gyanánt erőszak borítja őket. 7A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak. 8Gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek. 9Az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön. 10Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet, mohón isszák szavukat. 11Azt mondják: Honnan tudná ezt Isten,lehet-e tudomása erről a Magasságosnak? 12Íme, ezek a gonoszok! Örökös biztonságban vagyont gyűjtenek. 13Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és hiába mostam ártatlanságban a kezemet. 14Mert nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel! 15Ha azt mondtam volna: „Én is így beszélek”, íme, fiaid nemzedékét árultam volna el. 16Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben, 17míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat. 18Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket. 19Mind elpusztulnak egy szempillantás alatt! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől. 20Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után. 21Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim, 22akkor olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat. 23De én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet. 24Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe. 25Kicsodám van az egekben? Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön! 26Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája és az én örökségem te vagy, Istenem, mindörökké! 27Mert íme, elvesznek, akik eltávoznak tőled, mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled. 28De nekem oly igen jó Isten közelsége! Az ÚR Istent tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet.