Zsoltárok könyve 70

1[A karmesternek: Dávidé, emlékeztetőül.] (2) Istenem, siess szabadításomra, URam, siess segítségemre! 2(3) Szégyenüljenek meg és piruljanak, akik az életemre törnek; riadjanak vissza, és érje gyalázat azokat, akik bajomat kívánják! 3(4) Hátráljanak meg gyalázatosságukban, akik azt mondják nekem: Hahaha! 4(5) Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek! Ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik szabadításodat: Magasztaltassék Isten! 5(6) De én szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, Istenem! Te vagy, URam, segítségem és szabadítóm, ne késsél!