Zsoltárok könyve 68

1[A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) Fölkel Isten, és elszélednek ellenségei, elfutnak előle gyűlölői. 2(3) Ahogyan a füst eloszlik, úgy szétszéleszted őket; ahogyan a viasz elolvad a tűznél, úgy vesznek el a gonoszok Isten színe elől. 3(4) Az igazak pedig örvendeznek és vigadnak Isten előtt, és vígan ujjonganak. 4(5) Énekeljetek Istennek, zengedezzetek nevének! Készítsetek utat annak, aki a pusztákon át jön! ÚR az ő neve, örvendezzetek színe előtt! 5(6) Árváknak atyja, özvegyek védelmezője Isten, szentséges hajlékában. 6(7) Isten hazahozza az elhagyottakat, kihozza boldogságra a foglyokat, csak a pártütők maradnak sivár helyen. 7(8) Istenem, amikor kivonultál néped előtt, amikor a pusztában jártál, [Szela] 8(9) rengett a föld, az egek is csepegtek Isten előtt; még a Sínai is, Istennek, Izráel Istenének színe előtt. 9(10) Bő záporesőt hullattál örökségedre, Istenem, és a lankadót megerősítetted. 10(11) Nyájad lakozást lelt benne: jóvoltodból te viselsz gondot a szegényre, Istenem! 11(12) Az Úr ad üzenetet, asszonyok nagy serege hozza az örömhírt: 12(13) A seregek királyai futva menekülnek, és aki a házban maradt, zsákmányt osztogat. 13(14) Ha karámok között hevertek is, olyanok lesztek, mint a galamb szárnya, amelyet ezüst borít, vagy mint vitorlatollai, amelyek aranylón fénylenek. 14(15) Amikor a Mindenható szétszórja a királyokat, olyan lesz az, mintha hó esett volna a Calmónon. 15(16) Isten hegye a Básán-hegy; sokormú hegy a Básán-hegy. 16(17) Miért nézitek irigykedve, ti sokormú hegyek, azt a hegyet, amelyet Isten lakóhelyéül választott? Bizony ott lakik az ÚR mindörökké! 17(18) Isten harci szekere számtalan, ezerszer ezer. Az Úr közöttük van szentségben, mint a Sínai-hegyen. 18(19) Fölmentél a magasságba, foglyokat vezettél, embereket fogadtál el adományként; még a pártütők is idejönnek lakni, ó, URam Isten! 19(20) Áldott legyen az Úr! Napról napra gondoskodik rólunk szabadító Istenünk! [Szela] 20(21) A mi Istenünk szabadító Isten; az ÚR, a mi Urunk kihoz a halálból is. 21(22) Bizony szétzúzza Isten ellenségei fejét, a bűnben járók üstökös koponyáját. 22(23) Azt mondta az Úr: Básánból is visszahozlak, a tenger mélységéből is felhozlak, 23(24) hogy lábad vérben gázoljon, kutyáid nyelve az ellenségből lakmározzék. 24(25) Látták bevonulásodat, Istenem! Az én Istenem, királyom bevonulását a szentélybe. 25(26) Elöl mentek az énekesek, utánuk a hárfások, középen a doboló leányok. 26(27) Áldjátok Istent a gyülekezetekben, áldjátok az Urat, ti Izráel magvából valók! 27(28) Ott van Benjámin, a legkisebb, mint vezető, Júda fejedelmei és gyülekezetük; Zebulon fejedelmei és Naftali fejedelmei. 28(29) Isten adta a hatalmadat! Erősítsd meg, Isten, azt, amit értünk cselekedtél! 29(30) Jeruzsálemi templomodért királyok hoznak majd neked ajándékokat. 30(31) Fenyítsd meg a nádas vadját, a bikák csordáját a népek bikáival együtt, akik az ezüstöt pazarolják. Szórd szét a népeket, akik a háborúban gyönyörködnek. 31(32) Eljönnek majd a főemberek Egyiptomból, Etiópia sietve nyújtja ki kezét Isten felé. 32(33) E föld országai mind, énekeljetek Istennek, zengjetek dicséretet az Úrnak. [Szela] 33(34) Aki az egek egein tónol, az ősi egeken, íme, onnan szól hatalmas szóval. 34(35) Hirdessétek Isten hatalmát, akinek fensége Izráelen és hatalma a fellegekben van. 35(36) Félelmetes vagy, Istenem, szentélyedben! Izráel Istene ad erőt és hatalmat a népnek. Áldott legyen Isten!