Zsoltárok könyve 47

1[A karmesternek: Kórah fiainak zsoltára.] (2) Ti népek, mind tapsoljatok, harsogva vigadjatok Istennek. 2(3) Mert az ÚR felséges és félelmetes, nagy király az egész földön. 3(4) Népeket vet alánk, nemzeteket a lábunk alá. 4(5) Kiválasztja örökségünket, Jákób büszkeségét, akit szeret. [Szela] 5(6) Fölvonul Isten ujjongás közepette; kürtzengéssel közeleg az ÚR. 6(7) Zengjetek Istennek, énekeljetek! Zengjetek királyunknak, énekeljetek! 7(8) Mert Isten az egész föld királya: neki énekeljetek bölcsességgel. 8(9) Isten uralkodik a nemzetek fölött, Isten ott ül szentségének trónján. 9(10) A népek fejedelmei összegyűltek, mint Ábrahám Istenének népe; mert Istené a föld minden pajzsa. Igen magasságos ő!