Zsoltárok könyve 33

1Örvendezzetek az ÚRban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret. 2Dicsérjétek az URat, citerával, tízhúrú hárfával zengjetek neki! 3Énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen ujjongva. 4Mert az ÚR szava igaz, és minden cselekedete hűséges. 5Szereti az igazságot és a törvényt, az ÚR kegyelmével tele van a föld. 6Az ÚR szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük. 7Összegyűjti a tenger vizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét. 8Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója! 9Mert szólt, és meglett az, parancsolt és előállott. 10Az ÚR elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait. 11Az ÚR szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre. 12Boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának. 13Letekint az ÚR az égből, lát minden embert. 14Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára. 15Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket. 16Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével. 17Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel. 18Ámde az ÚR szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat. 19Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket. 20Lelkünk az URat várja, segítségünk és pajzsunk ő. 21Csak őbenne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! 22URam, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk.