Zsoltárok könyve 26

1[Dávidé.] Ítélj meg, URam, mert feddhetetlenül éltem, és az ÚRban bíztam ingadozás nélkül. 2Vizsgálj meg, URam, és próbálj meg, kutasd át veséimet és szívemet! 3Mert kegyelmed szemem előtt van, és igazságod szerint járok-kelek. 4Nem ülök együtt a hamisakkal, és nem tartok az alattomosokkal. 5Gyűlölöm a rosszak társaságát, és nem ülök együtt a gonoszokkal. 6Ártatlanságomban mosom kezemet, így járom körbe oltárodat, URam, 7hogy fennszóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet. 8URam, szeretem a te házadban való lakozást és dicsőséged hajlékának helyét. 9Ne ragadd el lelkemet a bűnösökkel, életemet a vérontókkal, 10akiknek kezében gyalázat van, és jobbjuk tele van vesztegetéssel. 11Én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam. 12Lábam egyenes talajon áll, áldom az URat a nagy gyülekezetben.