Zsoltárok könyve 21

1[A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) URam, a te erődnek örül a király, és felettébb ujjong a te segítségednek. 2(3) Megadtad neki szíve kivánságát, és ajkának kérését nem tagadtad meg. [Szela] 3(4) Sőt eléje vitted javaidnak áldásait, színarany koronát tettél fejére. 4(5) Életet kért tőled: te adtál neki hosszú életet, örökkévalót és végtelent. 5(6) Nagy a dicsősége a te segítséged által, fenséget és méltóságot adtál neki. 6(7) Sőt áldottá tetted őt örökre, megvidámítottad őt, színed előtt örülhet. 7(8) Bizony, a király bízik az ÚRban, és nem inog meg, mert vele van a Magasságos kegyelme. 8(9) Kezed utoléri minden ellenségedet, jobbod megtalálja gyűlölőidet. 9(10) Tüzes kemencévé teszed őket, mikor megjelensz; haragod elnyeli és tűz emészti meg őket. 10(11) Gyümölcsüket kiveszíted a földről, és magvukat az emberek fiai közül. 11(12) Mert gonoszságot terveznek ellened, csalárdságot gondolnak, de nem vihetik véghez. 12(13) Mert megfutamítod őket, íjad húrját kifeszíted feléjük. 13(14) Emelkedjél föl, URam, a te erőddel, hadd énekeljünk, hadd zengedezzünk hatalmadról!