Zsoltárok könyve 20

1[A karmesternek: Dávid zsoltára.] (2) Hallgasson meg téged az ÚR a szükség idején, oltalmazzon meg téged Jákób Istenének neve! 2(3) Küldjön neked segítséget szent helyéről, és a Sionról támogasson téged! 3(4) Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és fogadja kegyesen égőáldozataidat! [Szela] 4(5) Cselekedjék veled szíved kívánsága szerint, és teljesítse minden szándékodat! 5(6) Hogy örvendezzünk szabadításodnak, és Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Teljesítse az ÚR minden kérésedet! 6(7) Most tudom, hogy az ÚR megsegíti fölkentjét; meghallgatja őt szent egéből jobbjának segítő erejével. 7(8) Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az ÚRnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg. 8(9) Azok lehanyatlanak és elesnek, mi pedig fölkelünk és megállunk. 9(10) URam, segítsd meg a királyt! Hallgass meg minket, mikor hozzád kiáltunk!