Zsoltárok könyve 149

1Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete! 2Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében; Sion fiai örüljenek királyuknak! 3Dicsérjék nevét tánccal, dobbal és hárfával zengjenek neki. 4Mert kedveli népét az ÚR, szabadulással dicsőíti meg az alázatosakat. 5Vigadozzanak a kegyesek e dicsőségben, ujjongjanak fekhelyükön. 6Istendicsőítés legyen a szájukban, kétélű fegyver a kezükben, 7hogy bosszút álljanak a népeken, és megfenyítsék a nemzeteket, 8hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vasbilincsekbe, 9és végrehajtsák rajtuk a megírt ítéletet. Dicsőség lesz ez az ÚR minden kegyesének! Dicsérjétek az URat!