Zsoltárok könyve 148

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az URat az égből, dicsérjétek őt a magasságban! 2Dicsérje őt minden angyal, dicsérje őt minden serege! 3Dicsérjétek őt, nap és hold, dicsérjétek őt mind, ti fényes csillagai! 4Dicsérjétek őt egek egei és ti vizek, amelyek az ég fölött vagytok! 5Dicsérjék az ÚR nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. 6Örök időkre fölállította őket, törvényt szabott, amelyet át nem hágnak. 7Dicsérjétek az URat, ti földiek: vízi szörnyek és a mély vizek! 8Tűz és jégeső, hó és köd, szélvihar, amelyek akaratát teljesítik. 9Minden hegy és halom, minden gyümölcsfa és minden cédrus. 10Vadak és minden állat, férgek és szárnyasok. 11Földi királyok és minden nemzet, fejedelmek és a föld bírái! 12Ifjak és leányok, idősek a gyermekekkel együtt: 13Dicsérjétek az ÚR nevét, mert egyedül az ő neve fenséges. Dicsősége kihat az égre és a földre! 14Fölemelte népének szarvát. Dicsővé teszi minden hívét: Izráel fiait, a hozzá közel lévő népet. Dicsérjétek az URat!