Zsoltárok könyve 146

1Dicsérjétek az URat! Dicsérd, lelkem, az URat! 2Dicsérem az URat, amíg élek, amíg csak vagyok, énekelek Istenemnek. 3Ne bízzatok a fejedelmekben, se ember fiában, mert nem menthetnek meg. 4Eltávozik a lelke, visszatér a földbe, és még aznap semmivé lesznek tervei. 5Boldog, akinek Jákób Istene a segítsége, és az ÚRban, az ő Istenében van reménysége, 6aki az eget és földet teremtette, meg a tengert és mindent, ami benne van. Ő örökké megtartja hűségét. 7Igazságot szolgáltat az elnyomottaknak, eledelt ad az éhezőknek. Megszabadítja az ÚR az elfogottakat. 8Megnyitja az ÚR a vakok szemét, fölegyenesíti az ÚR a meggörnyedteket, szereti az ÚR az igazakat. 9Megoltalmazza az ÚR a jövevényeket, megtartja az árvát és az özvegyet, de a gonoszok útját meggátolja. 10Örökké uralkodni fog Istened, az ÚR, ó, Sion, nemzedékről nemzedékre! Dicsérjétek az URat!