Zsoltárok könyve 136

1Adjatok hálát az ÚRnak, mert jó, mert kegyelme örökké tart! 2Adjatok hálát az istenek Istenének, mert kegyelme örökké tart. 3Magasztaljátok az uraknak Urát, mert kegyelme örökké tart. 4Nagy csodákat művel egymaga, mert kegyelme örökké tart. 5Bölcsességével teremtette az egeket, mert kegyelme örökké tart. 6A földet a vizek fölé terítette, mert kegyelme örökké tart. 7Megalkotta a nagy világító testeket, mert kegyelme örökké tart. 8A napot, hogy uralkodjék nappal, mert kegyelme örökké tart. 9A holdat és a csillagokat, hogy uralkodjanak éjszaka, mert kegyelme örökké tart. 10Lesújtott az egyiptomi elsőszülöttekre, mert kegyelme örökké tart. 11Kihozta közülük Izráelt, mert kegyelme örökké tart. 12Hatalmas kézzel és kinyújtott karral, mert kegyelme örökké tart. 13Kétfelé választotta a Vörös-tengert, mert kegyelme örökké tart. 14Átvezette a közepén Izráelt, mert kegyelme örökké tart. 15A fáraót és seregét a Vörös-tengerbe vetette, mert kegyelme örökké tart. 16Vezette népét a pusztában, mert kegyelme örökké tart. 17Nagy királyokat vert le, mert kegyelme örökké tart. 18Hatalmas királyokat ölt meg, mert kegyelme örökké tart. 19Szíhónt, az emóriak királyát, mert kegyelme örökké tart. 20Meg Ógot, Básán királyát, mert kegyelme örökké tart. 21Örökségül adta földjüket, mert kegyelme örökké tart. 22Örökségül adta szolgájának, Izráelnek, mert kegyelme örökké tart. 23Megemlékezett rólunk alacsonyságunkban, mert kegyelme örökké tart. 24Megszabadított minket ellenségeinktől, mert kegyelme örökké tart. 25Eledelt ad minden élőnek, mert kegyelme örökké tart. 26Adjatok hálát a menny Istenének, mert kegyelme örökké tart!