Zsoltárok könyve 135

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek az ÚR nevét, dicsérjétek őt, ti szolgái az ÚRnak, 2akik az ÚR házában, Istenünk házának udvarában szolgáltok! 3Dicsérjétek az URat, mert jó az ÚR, zengjétek nevét, mert az gyönyörűséges! 4Mert az ÚR Jákóbot magának választotta; Izráelt saját tulajdonává. 5Én bizony tudom, hogy nagy az ÚR, a mi Urunk minden istennél különb. 6Mindent megtesz az ÚR, amit csak akar az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben. 7Fölemeli a felhőket a föld széléről, villámlást készít az esőhöz, és szelet hoz elő tárházaiból. 8Lesújtott Egyiptom elsőszülötteire, emberre és állatra egyaránt. 9Jeleket és csodákat küldött rád, ó, Egyiptom, a fáraóra és összes szolgájára. 10Sok népet megvert, és erős királyokat ölt meg: 11Szíhónt, az emóriak királyát, meg Ógot, Básán királyát és Kánaán minden királyát. 12Örökségül adta földjüket, örökségül saját népének, Izráelnek. 13URam! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged. 14Mert megítéli népét az ÚR, és könyörületes szolgái iránt. 15A pogányok bálványai ezüstből és aranyból vannak, emberkéz alkotásai. 16Szájuk van, de nem beszélnek, szemük van, de nem látnak, 17fülük van, de nem hallanak, és lehelet sincs a szájukban. 18Hozzájuk hasonlók lesznek alkotóik is és mindazok, akik bennük bíznak. 19Izráel háza népe, áldjátok az URat! Áron háza népe, áldjátok az URat! 20Lévi háza népe, áldjátok az URat! Ti, akik félitek az URat: áldjátok az URat! 21Áldott az ÚR a Sionon, aki Jeruzsálemben lakik! Dicsérjétek az URat!