Zsoltárok könyve 134

1[Ének fölmenetelkor.] Rajta, áldjátok az URat mindnyájan, ti, akik az ÚR szolgái vagytok, akik az ÚR házában álltok éjjelente! 2Emeljétek föl kezeteket a szentély felé, és áldjátok az URat! 3Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, aki az eget és a földet teremtette!