Zsoltárok könyve 13

1[A karmesternek: Dávid zsoltára.] 2URam, még meddig tart ez? Végképp elfelejtkeztél rólam? Meddig rejted el arcodat előlem? 3Meddig kell tanakodnom lelkemben, és bánkódnom szívemben naponként? Meddig hatalmaskodhat rajtam ellenségem? 4Nézz rám, felelj nekem, URam Istenem! Világosítsd meg a szememet, hogy halálra ne szenderüljek. 5Ne mondhassa ellenségem: Legyőztem őt! Ne örüljenek háborgatóim, hogy tántorgok. 6Mert én bízom kegyelmedben, szívem ujjong szabadításodnak. Hadd énekeljek az ÚRnak, mert jót tett velem!