Zsoltárok könyve 128

1[Ének fölmenetelkor.] Mind boldog az, aki az URat féli, aki az ő útjain jár! 2Bizony kezed munkáját eszed! Boldog vagy, és jó dolgod lesz. 3Feleséged olyan házad belsejében, mint a termő szőlő; fiaid olyanok asztalod körül, mint az olajfacsemeték. 4Íme, így nyer áldást az a férfi, aki féli az URat! 5Áldjon meg téged a Sionról az ÚR, hogy boldognak lásd Jeruzsálemet életed minden napján, 6és hogy megláthasd fiaidnak fiait is. Békesség legyen Izráelen!