Zsoltárok könyve 126

1[Ének fölmenetelkor.] Mikor visszahozta az ÚR Sion foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók. 2Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadalommal. Így szóltak akkor a népek: Hatalmasan cselekedett ezekkel az ÚR! 3Hatalmasan cselekedett velünk az ÚR, ezért örvendezünk. 4Fordítsd jóra sorsunkat, URam, mint a patakokét a Délvidéken! 5Akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. 6Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza.