Zsoltárok könyve 114

1Mikor Izráel népe kijött Egyiptomból, Jákób háza népe az idegen nyelvű nép közül, 2Júda lett az ő szent népe és Izráel a királysága. 3Látta őt a tenger, és elfutott, a Jordán vize visszafordult. 4A hegyek szökdeltek, mint a kosok, s a halmok, mint a bárányok. 5Mi lelt téged, tenger, hogy elfutottál, és te, Jordán, hogy visszafordultál? 6Hegyek, miért szökdeltek, mint a kosok, s ti halmok, mint a bárányok? 7Indulj meg, te föld, az Úr arca előtt, Jákób Istene előtt, 8aki átváltoztatta a kősziklát bővizű tóvá és a szirtet vizek forrásává.