Zsoltárok könyve 113

1Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek, ÚRnak szolgái! Dicsérjétek az ÚR nevét! 2Áldott legyen az ÚR neve mostantól fogva mindörökké! 3Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsétek az ÚR nevét! 4Felséges az ÚR minden nép fölött, dicsősége túlhat az egeken. 5Kicsoda hasonló az ÚRhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik? 6Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön, 7aki fölemeli a szegényt a porból, és a szűkölködőt kivonja a sárból, 8hogy a főemberek közé ültesse őket, népe főemberei közé, 9aki beülteti a meddőt a házba mint magzatok boldog anyját. Dicsérjétek az URat!