Zsoltárok könyve 112

1Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki féli az URat, és parancsolataiban igen gyönyörködik. 2Utódja hős lesz a földön; az igazak nemzedéke áldást nyer. 3Gazdagság és bőség lesz házában, és igazsága mindvégig megmarad. 4A sötétben is világosság támad a becsületesnek, aki irgalmas, kegyelmes és igaz. 5Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönad, dolgait pedig a törvény szerint intézi, 6mivel sohasem ingadozik, örök emlékezete lesz az igaznak. 7Nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az ÚRban bizakodik. 8Nem rendül meg a szíve; nem fél, míg ellenségein végignéz. 9Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága mindvégig megmarad. Szarva dicsőségesen emelkedik. 10Látja ezt a gonosz, és dühöng, fogait csikorgatja, és elemészti magát. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.