Zsoltárok könyve 111

1Dicsérjétek az URat! Teljes szívből dicsérem az URat az igazak körében és a gyülekezetben. 2Nagyok az ÚR cselekedetei, kívánatosak mindazoknak, akik gyönyörködnek bennük. 3Dicsőséges és méltóságos az ő cselekedete, és igazsága mindvégig megmarad. 4Emlékezetessé tette csodálatos dolgait, kegyelmes és irgalmas az ÚR. 5Eledelt adott az őt félőknek, örökké megemlékezik szövetségéről. 6Tetteinek erejét tudtul adta népének, amikor nekik adta a népek örökségét. 7Kezének cselekedete hűség és igazság, minden döntése helyes. 8Megingathatatlanok mindörökké, hűségéből és egyenességből származnak. 9Váltságot küldött népének, örökre elrendelte szövetségét, szent és félelmes a neve. 10A bölcsesség kezdete az ÚR félelme; józan eszű mindaz, aki eszerint él, és dicsérete megmarad mindvégig.