Zsoltárok könyve 110

1[Dávid zsoltára.] Így szól az ÚR az én uramhoz: Ülj a jobbomra, amíg ellenségeidet a lábad alá nem vetem zsámolyul. 2Hatalmad pálcáját kinyújtja az ÚR Sionról, és azt mondja: Uralkodj ellenségeid között! 3Néped készségesen követ szent öltözetben sereggyűjtésed napján. A hajnalpír méhéből jön ifjúságod harmatja. 4Megesküdött az ÚR, és nem másítja meg: Pap vagy te örökké, Melkisédek rendje szerint. 5Az ÚR van jobbodon; haragja napján összezúzza a királyokat. 6Ítéletet tart a nemzetek fölött, tele lesz a föld holttestekkel, összezúzza sok ország fejét. 7Az út menti patakból iszik, ezért emeli föl a fejét.