Zsoltárok könyve 101

1[Dávid zsoltára.] Kegyelmedről és igazságodról énekelek, neked zengek éneket, URam! 2Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Tökéletes szívvel akarok járni házamban. 3Nem vetem rá szemem hiábavaló dologra. Gyűlölöm a pártoskodók cselekedetét, ne ragadjon rám! 4A csalárd szív távol van tőlem, a gonoszt nem ismerem. 5Elhallgattatom azt, aki titkon rágalmazza felebarátját; azt, aki lenézi a másikat, és aki kevély szívű, el nem szenvedhetem. 6Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakjanak. Aki a tökéletesség útján jár, az szolgál engem. 7Nem lakhat házamban az, aki csalárdságot művel; aki hazugságot szól, nem állhat meg szemem előtt. 8Reggelenként kipusztítom a bűnösöket az országból, kigyomlálok az ÚR városából minden gonosztevőt.