Zsoltárok könyve 100

1[Hálaadó zsoltár.] Ujjongj az ÚRnak, te egész föld! 2Szolgáljatok az ÚRnak örömmel, menjetek eléje vigadozva! 3Tudjátok meg, hogy az ÚR az Isten! Ő alkotott minket, az övéi vagyunk! Az ő népe és legelőjének nyája vagyunk. 4Menjetek be kapuin hálaadással, udvaraiba dicséretekkel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét! 5Mert jó az ÚR, örökké megmarad kegyelme, és hűsége nemzedékről nemzedékre.