Zsoltárok könyve 1

1Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, 2hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. 3Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. 4Nem úgy a gonoszok: ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél. 5Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor és a bűnösök az igazak gyülekezetében. 6Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.