Timótheushoz írt I. levél 2

1Mindenekelőtt arra kérlek, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, 2a királyokért és minden fölöttesért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk, teljes istenfélelemben és tisztességben. 3Mert ez jó és kedves dolog a mi megtartó Istenünk előtt, 4aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. 5Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus, 6aki önmagát adta váltságul mindenekért, mint tanúbizonyság a maga idejében. 7Ezért rendelt el engem hírnöknek és apostolnak – az igazat mondom, nem hazudok –, a pogányok tanítójának hitben és igazságban. 8Azt akarom tehát, hogy a férfiak imádkozzanak minden helyen, tiszta kezeket emelve fel harag és kételkedés nélkül. 9Hasonlóképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetesen és mértékletesen ékesítsék magukat, nem hajfonatokkal és arannyal, gyöngyökkel vagy drága ruhával, 10hanem jó cselekedetekkel, amint illik az istenfélelemben járó asszonyokhoz. 11Az asszony csendességben tanuljon teljes engedelmességgel. 12A tanítást pedig nem engedem meg az asszonynak, sem hogy a férfin uralkodjék, hanem legyen csendességben. 13Mert Ádám teremtetett elsőnek, azután Éva, 14és nem Ádámot csábították el, hanem az elcsábított asszony esett bűnbe. 15Mindazáltal megtartatik a gyermekszüléskor, ha megmarad a hitben és szeretetben és a szent életben mértékletességgel.