Thessalonikabeliekhez írt I. levél 5

1Az időkről és időpontokról pedig, testvéreim, nem szükséges írnom nektek, 2mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj. 3Mert amikor ezt mondják: „Békesség és biztonság”, akkor tör rájuk hirtelen a végveszély, mint a szülési fájdalom a várandós asszonyra, és már nem menekülnek meg. 4De ti, testvéreim, nem vagytok sötétségben, hogy az a nap tolvajként lepne meg. 5Ti mindnyájan a világosság fiai és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem pedig a sötétségé! 6Ne aludjunk tehát, mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. 7Mert akik alszanak, éjjel alszanak, és akik részegek, éjjel részegednek meg. 8Mi azonban, akik nappaliak vagyunk, legyünk mértékletesek, öltsük fel a hit és szeretet páncélját és sisak gyanánt az üdvösség reménységét. 9Mert Isten nem haragra rendelt minket, hanem arra, hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, 10aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, vele együtt éljünk. 11Vigasztaljátok azért egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. 12Kérünk titeket, testvéreim, hogy becsüljétek azokat, akik fáradoznak közöttetek, és elöljáróitok az Úrban, és intenek titeket; 13munkájukért viseltessetek irántuk megkülönböztetett szeretettel. Éljetek egymással békességben! 14Kérünk titeket, testvéreim, hogy intsétek a rendetleneket, bátorítsátok a csüggedteket, gyámolítsátok az erőtleneket, legyetek türelmesek mindenkivel. 15Vigyázzatok, hogy senki rosszért rosszal ne fizessen, hanem mindenkor jóra törekedjetek egymás iránt és mindenki iránt! 16Mindenkor örüljetek! 17Szüntelen imádkozzatok! 18Mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Krisztus Jézusban számotokra. 19A Lelket ki ne oltsátok! 20A prófétálást ne vessétek meg! 21Mindent vizsgáljatok meg és ami jó, azt tartsátok meg! 22Őrizkedjetek mindentől, ami gonosznak látszik! 23Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestül, és őrizze meg a ti egész valótokat, mind lelketeket, mind testeteket feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. 24Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi azt. 25Testvéreim, imádkozzatok értünk is. 26Köszöntsetek minden testvért szent csókkal. 27Kötelezlek titeket az Úrra, hogy olvassátok fel ezt a levelet minden testvér előtt. 28A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme veletek!