Rómabeliekhez írt levél 12

1Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos istentiszteletetek. 2És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el az elmétek megújulása által, hogy megítélhessétek, mi Isten jó, kedves és tökéletes akarata. 3Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzék mindenki az Istentől neki adott hit mértéke szerint. 4Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak ugyanaz a rendeltetése, 5úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai vagyunk. 6A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak: a prófétálás a hit mértéke szerint, 7a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, 8az intő az intésben, az adakozó a szerénységben, az elöljáró a buzgóságban, a könyörülő az örömben. 9A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, 10a testvéri szeretetben egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek. 11A buzgóságban ne lankadjatok, lélekben buzgók legyetek, az Úrnak szolgáljatok. 12A reménységben örvendezők, a nyomorúságban kitartók, az imádkozásban állhatatosak, 13a szentek szükségeire adakozók legyetek, a vendégszeretetet gyakoroljátok. 14Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, áldjátok, ne pedig átkozzátok. 15Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. 16Egymással egyetértésben éljetek, ne kevélykedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, ne legyetek önteltek. 17Senkinek gonoszért gonosszal ne fizessetek. A tisztességre gondotok legyen minden ember előtt. 18Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel békességben éljetek. 19Magatokért bosszút ne álljatok, szeretteim, hanem adjatok helyet Isten haragjának, mert meg van írva: Enyém a bosszúállás, én megfizetek – ezt mondja az Úr. 20Ha azért éhezik a te ellenséged, adj ennie, ha szomjazik, adj innia, mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. 21Ne győzzön le a gonosz, hanem te győzd le a gonoszt jóval.