Rómabeliekhez írt levél 10

1Testvéreim, szívemből kívánom és könyörgök értük Istenhez, hogy üdvözüljenek. 2Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van bennük Isten iránti buzgóság, de nem a helyes ismeret szerint. 3Mert nem ismerik Isten igazságát, hanem a magukénak igyekeztek érvényt szerezni, és Isten igazságának nem engedelmeskedtek. 4Mert a törvény vége Krisztus, minden hívő megigazulására. 5Mert Mózes a törvényből való igazságról azt írja, hogy aki azokat cselekszi, élni fog általa. 6A hitből való igazság pedig így szól: Ne mondd a te szívedben: „Ki megy föl a mennybe?” – azért, hogy Krisztust lehozza. 7Vagy: „Ki száll le a mélységbe?” – azért, hogy Krisztust a halottak közül felhozza. 8De mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedben van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. 9Mert ha száddal Úrnak vallod Jézust, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz. 10Mert szívvel hisszük, hogy megigazulunk, és szájjal teszünk vallást az üdvösségről. 11Mert azt mondja az Írás: Aki hisz benne, nem szégyenül meg. 12Nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. 13Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. 14De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hittek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallottak? És hogyan hallanának igehirdető nélkül? 15És hogyan prédikálnak, ha el nem küldik őket? Amint meg van írva: Mily szépek a jó hírt hirdetőknek lábai! 16De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Mert Ézsaiás azt mondja: Uram, ki hitt a mi beszédünknek? 17Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. 18De kérdezem: Talán nem hallották? Sőt inkább az egész földre elhatott a hangjuk, és a földkerekség széléig az ő beszédük. 19De kérdezem: Izráel talán nem értette meg? Elsőnek Mózes mondja: Titeket egy oly nép által teszlek féltékennyé, amely nem nép, értetlen néppel haragítalak meg titeket. 20Majd Ézsaiás nyíltan ezt mondja: Megtaláltak azok, akik nem kerestek engem, nyilvánvaló lettem azoknak, akik nem kérdezősködtek felőlem. 21Izráelről pedig ezt mondja: Egész nap kitártam karjaimat az engedetlen és ellentmondó nép felé.