Prédikátor könyve 10

1(9,21) A döglött légytől büdös lesz és megerjed a kenőcskészítő kenete. Ugyanúgy egy kis balgaság hatásosabb a bölcsességnél és a tisztességnél. 2(9,22) A bölcs ember szíve jobb keze felől van, a bolond szíve pedig a bal keze felől. 3(9,23) Bármelyik úton jár is a bolond, értelme hiányos, és mindenkinek elárulja, hogy ő bolond. 4(1) Ha a fejedelem haragja fölgerjed ellened, ne hagyd el helyedet, mert a szelídség nagy bűnöket is lecsöndesít. 5(2) Van egy baj, amelyet láttam a nap alatt, egy olyan tévedés, amely a fejedelemtől származik: 6(3) az, hogy a bolondságot nagy méltóságra emelik, az előkelők pedig alacsony sorban ülnek. 7(4) Láttam, hogy a szolgák lovon ültek, a fejedelmek pedig gyalog mentek a földön, mint a szolgák. 8(5) Aki vermet ás, beleesik, aki a kerítést lerontja, azt megmarja a kígyó. 9(6) Aki követ tör, megsértheti magát azzal; aki fát hasogat, veszedelemben forog. 10(7) Ha a vas megtompul, és nem köszörülik ki az élét, akkor az embernek jobban meg kell feszítenie erejét. A bölcsesség pedig minden dolog elintézésénél eredményre vezet. 11(8) Ha megmar a kígyó, mielőtt megbűvölnék, akkor semmi haszna sincs belőle a bűvölőnek. 12(9) A bölcs ember szájának beszéde kedves, a bolondot azonban saját ajka nyeli el. 13(10) Szája beszédének kezdete bolondság, és a vége szörnyű balgaság. 14(11) A bolond szaporítja a szót, pedig nem tudja senki, hogy mi következik, és ami majd ezután lesz, azt ki mondja meg neki? 15(12) A bolondot úgy kifárasztja munkája, hogy a városba se tud bemenni. 16(13) Jaj neked, ország, ha királyod gyermek, és fejedelmeid már reggel lakomáznak! 17(14) Boldog vagy, te ország, ha királyod nemes ember, és fejedelmeid rendes időben esznek, a test erejéért, nem pedig a részegségért. 18(15) Ha rest az ember, beroskad a gerenda, és ha ölbe teszi kezét, csöpög a háztető. 19(16) Mulatság kedvéért rendeznek lakomát, és bor vidámítja meg az élőket, de pénzért lehet mindezt megszerezni. 20(17) Még gondolatban se átkozd a királyt, és hálószobádban se átkozd a gazdagot, mert az égi madár is elviszi a szót, és a madár is megjelenti beszédedet.