Példabeszédek 9

1A bölcsesség megépítette házát, és hét oszlopot faragott hozzá. 2Levágta marháit, megfűszerezte borát, és elkészítette asztalát. 3Elbocsátotta leányait, hogy hívogassanak a város magaslatain: 4Aki tudatlan, térjen be! Az értelem nélkül valóknak ezt mondja: 5Jöjjetek, éljetek az én étkemmel, és igyatok fűszeres boromból! 6Hagyjátok el az ostobaságot, és éljetek, járjatok az eszesség útján! 7Aki meginti a csúfolót, szégyent hoz magára, és aki megfeddi a gonoszt, szidalmat kap. 8Ne fedd meg a csúfolódót, hogy meg ne gyűlöljön téged. Fedd meg a bölcset, és szeret majd téged. 9Adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz; tanítsd az igazat, és gyarapítja tudását. 10A bölcsesség kezdete az ÚR félelme, és a Szentnek ismerete ad értelmet. 11Mert általam sokasodnak meg napjaid, és hosszabbodnak meg életed esztendei. 12Ha bölcs vagy, magadnak vagy bölcs. Ha pedig csúfolódó vagy, magad vallod kárát. 13Fecsegő asszony a balgaság, bolond, és semmit sem tud. 14Leült házának ajtajába, a város magaslatain ül egy széken, 15hogy így hívja az arra járókat, akik egyenesen járnak útjukon: 16„Aki együgyű, térjen ide!”; és az esztelennek ezt mondja: 17„A lopott víz édes, és a titkon való étel gyönyörűséges!”. 18De nem tudják, hogy ott a halottak vannak, és hogy a Seol mélyébe esnek meghívottjai.