Példabeszédek 6

1Fiam! Ha kezes lettél barátodért, kezedet adtad, és elkötelezted magadat másért: 2szád beszéde által estél tőrbe, szád beszéde fogott meg téged. 3Ezt tedd hát, fiam, hogy kimentsd magadat, mert felebarátod kezébe jutottál: eredj, alázd meg magadat, és ostromold felebarátodat. 4Még álmot se engedj szemednek és szunnyadást szempilládnak. 5Szabadítsd ki magadat, mint gazella a vadász kezéből, és mint madár a madarász kezéből. 6Eredj a hangyához, te rest, figyeld meg útjait, és légy bölcs! 7Bár nincs vezére, elöljárója vagy ura, 8nyáron mégis megszerzi kenyerét, aratáskor összegyűjti eledelét. 9Ó, te rest, meddig fekszel? Mikor kelsz föl álmodból? 10Még egy kis álom, még egy kis szunnyadás, még egy kis összetett kézzel való pihenés, 11és meglep a szegénység, mint egy útonálló, és a szűkölködés, mint egy felvértezett férfi! 12Haszontalan ember, hamis férfi az, aki álnok szájjal jár. 13Aki kacsingat a szemével, lábával is üzen, és ujjával jelt ad. 14Álnokság van a szívében, gonoszt forral minden időben, és háborúságot okoz. 15Ezért hirtelen jön rá a nyomorúság, hamar összeomlik, és nem lesz gyógyulása. 16E hat dolgot gyűlöli az ÚR, és hét dolog utálatos lelkének: 17a kevély szemek, a hazug nyelv és az ártatlan vért ontó kezek, 18az álnok gondolatokat forraló szív, a gonoszra sietve igyekvő lábak, 19a hazugságot szóló hamis tanú és az, aki háborúságot szít az atyafiak között. 20Őrizd meg, fiam, atyád parancsolatát, és anyád tanítását el ne hagyd! 21Kösd azokat szívedre mindenkor, fűzd azokat a nyakadba. 22Bárhova mész, vezéreljen téged, amikor alszol, őrizzen téged, mikor fölébredsz, beszélgessen veled. 23Mert lámpás a parancsolat, és világosság a tanítás, és az élet útja a tanító feddés, 24amely megőriz téged a gonosz asszonytól és az idegen asszony hízelgő nyelvétől. 25Ne kívánd meg szépségét szívedben, és meg ne fogjon téged szempilláival! 26Mert a parázna asszony miatt jut az ember egy darab kenyérre, és a férjes asszony drága életedre vadászik! 27Vihet-e valaki tüzet a keblében úgy, hogy a ruhái meg ne égjenek? 28Vagy járhat-e valaki parázson úgy, hogy lábát meg ne perzselje? 29Így van, aki bemegy felebarátja feleségéhez; nem marad büntetlen, aki érinti azt! 30Nem vetik meg a tolvajt, ha éhségének csillapítása miatt lop. 31De ha rajtakapják, hétszer annyit kell adnia, háza minden vagyonát is odaadhatja. 32Aki pedig asszonnyal paráználkodik, az bolond. Magát akarja elveszíteni, aki ilyet cselekszik. 33Vereséget szenved, és gyalázat éri, és szégyene letörölhetetlen. 34Mert a féltékenység haragra gyújtja a férfit, és nem lesz kíméletes a bosszúállás napján. 35Nem törődik semmilyen váltsággal, nem nyugszik meg, még ha nagyon sok ajándékot adsz is neki.