Példabeszédek 4

1Halljátok meg, fiaim, atyátok erkölcsi tanítását, és figyeljetek, hogy megérthessétek! 2Jó tanulságot adok nektek, ne hagyjátok el útmutatásomat! 3Amikor még mint fiú atyámnál voltam, gyenge és egyetlen gyermek anyám előtt, 4tanított engem, és azt mondta nekem: Szívedben őrizd beszédemet, tartsd meg parancsaimat, és élni fogsz. 5Szerezz bölcsességet, szerezz eszességet; ne felejtkezz el szavaimról, és ne hajolj el azoktól. 6Ne mellőzd azt, és majd megtart téged, szeresd azt, és megőriz téged. 7A bölcsesség kezdete ez: tégy szert bölcsességre, és minden szerzeményeden szerezz tudást. 8Tartsd nagyra azt, és fölmagasztal téged; tiszteletet hoz neked, ha magadhoz öleled. 9A kedvesség koszorúját teszi fejedre, igen szép, ékes koronát ad neked. 10Hallgasd, fiam, és fogadd be beszédeimet, így sokasodnak meg életed évei. 11A bölcsességnek útjára tanítottalak, igaz ösvényen vezettelek téged. 12Jártodban semmi sem gátolja lépteidet, és ha futsz, nem botlasz meg. 13Ragaszkodj az erkölcsi tanításhoz, ne hagyd el, hanem őrizd meg azt, mert az a te életed. 14Ne lépj a hitetlenek útjára, a gonoszok ösvényén ne járj! 15Hagyd el azt, ne menj át rajta, térj el tőle, és menj tovább! 16Mert azok még aludni sem tudnak, ha nem tehetnek rosszat; és kimegy szemükből az álom, ha mást romlásra nem juttathatnak. 17Mert az istentelenség kenyerét eszik, és az erőszakosság borát isszák. 18Az igazak ösvénye pedig olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz a teljes délig. 19Az istentelenek útja pedig olyan, mint a homály; nem tudják, miben botlanak meg. 20Fiam, figyelj szavaimra, fordítsd füledet beszédeimhez! 21Ne téveszd szem elől, tartsd meg ezeket az elmédben. 22Mert élete ez azoknak, akik megnyerik, és egész testüknek egészség. 23Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet. 24Vesd el magadtól a száj hamisságát, és az ajkak csalárdságát távolítsd el magadtól. 25Szemed előre nézzen, és egyenesen magad elé tekints. 26Egyengesd lábad ösvényét, hogy minden utadon állhatatos lehess. 27Ne térj se jobbra, se balra; fordítsd el lábadat a gonosztól.