Példabeszédek 31

1Lemúél király beszédei, prófécia, melyre anyja tanította. 2Mit mondjak, fiam, méhem gyermeke, fogadalmam fia? 3Erődet ne add az asszonyoknak, és útjaidat a királyok vesztére törőknek. 4Távol legyen a királyoktól, ó, Lemúél, távol legyen a királyoktól a borivás és az uralkodóktól a részegítő ital kívánása. 5Mert amikor iszik, elfelejtkezik a törvényekről, és elferdíti a nyomorult igazságát. 6Adjátok a részegítő italt a veszendőnek és a bort a megkeseredett szívűeknek! 7Igyék, hogy megfeledkezzék szegénységéről, és nyavalyájára ne emlékezzék többé. 8Nyisd meg szádat a némáért és azokért, akik veszedelemben vannak. 9Nyisd meg szádat, igazságosan ítélj, és képviseld a szegény és szűkölködő ügyét! 10Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke fölülmúlja az igazgyöngyét. 11Bízik benne férjének szíve, és vagyona nem fogy el. 12Javát keresi, nem pedig a kárát élete minden napján. 13Előteremti a gyapjút vagy a lent, és jókedvűen dolgozik keze. 14Hasonló a kereskedők hajóihoz, jó messziről is elhozza az eledelt. 15Fölkel még éjjel, enni ad háza népének, és szolgálóleányainak is a maguk részét. 16Mező után néz, és megveszi, keze munkájával szőlőt ültet. 17Derekát erővel övezi föl, és megerősíti karjait. 18Látja, hogy hasznos a munkája, éjjel sem alszik el lámpása. 19Kezét a fonókerékre teszi, és kezével az orsót fogja. 20Tenyerét megnyitja a szegény előtt, és kezét nyújtja a szűkölködőnek. 21Nem félti háza népét a hótól, mert egész háza népe meleg gyapjúba öltözött. 22Szőnyegeket sző magának, patyolat és bíbor az öltözete. 23Ismerik férjét a kapukban, mikor együtt ül a tartomány véneivel. 24Gyolcsot sző és eladja, és övet is ad el a kereskedőnek. 25Erő és ékesség a ruhája; vidáman néz a holnap elé. 26Szája bölcsességre nyílik, és kedves tanítás van a nyelvén. 27Vigyáz háza népe dolgaira, és nem eszi a lustaság kenyerét. 28Fölkelnek a fiai, és boldognak mondják, férje is dicséri őt: 29Sok leány végez derék munkát, de te felülmúlod mindnyájukat! 30Csalárd a kedvesség és hiábavaló a szépség, de az URat félő asszony dicséretet szerez magának! 31Ismerjétek el keze munkájának gyümölcsét, és tettei dicsérjék őt a kapukban.