Példabeszédek 3

1Fiam, ne felejtsd el tanításomat, és parancsolataimat őrizze meg szíved. 2Mert hosszú napokat, hosszú életet és békességet hoznak azok neked. 3Az irgalmasság és hűség ne hagyjon el téged! Kösd azokat a nyakadba, írd azokat szíved táblájára, 4így nyersz kedvességet és jóindulatot Isten és az emberek szemében. 5Bízz az ÚRban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj! 6Minden utadon őrá gondolj, akkor ő igazgatni fogja útjaidat. 7Ne tartsd bölcsnek magadat; féld az URat, és kerüld a rosszat! 8Egészség lesz ez testednek és megújulás csontjaidnak. 9Tiszteld az URat a vagyonodból, egész jövedelmed zsengéjéből! 10Így majd bőven megtelnek csűrjeid, és must árad sajtód vályúiból. 11Az ÚRnak fenyítését, fiam, ne vesd meg, és dorgálását meg ne utáld! 12Mert akit szeret az ÚR, azt megdorgálja, úgy, mint az apa a fiát, akit kedvel. 13Boldog ember az, aki meglelte a bölcsességet, és az az ember, aki értelemre tesz szert. 14Jobb ezt megszerezni, mint az ezüstöt, és nagyobb a jövedelme, mint a színaranynak. 15Drágább ez a gyöngynél, és semmi sem hasonlítható hozzá, amire vágyol. 16Hosszú élet van jobbjában, baljában pedig gazdagság és tisztesség. 17Útjai gyönyörűséges utak, és minden ösvénye békesség. 18Élet fája ez azoknak, akik megragadják, és akik erre támaszkodnak, boldogok! 19Az ÚR bölcsességgel alapozta meg a földet, értelemmel erősítette meg az eget. 20Tudása által szakadt föl a mélység, és csepegnek harmatot a felhők. 21Fiam, ne téveszd ezeket szem elől, tartsd magadat az igazi bölcsességhez és megfontoltsághoz! 22Élet lesz ez lelkednek, ez ékesíti nyakadat. 23Akkor bátran járod utadat, és nem ütöd meg a lábadat. 24Mikor lefekszel, nem rettegsz, hanem lefekszel, és gyönyörűséges lesz az álmod. 25Nem kell félned a hirtelen ijedségtől és a gonoszok pusztításától, ha jönnének. 26Mert az ÚR lesz a bizodalmad, és ő megőrzi lábadat a csapdától. 27Ne tartsd vissza a jótéteményt azoktól, akiket illet, ha hatalmadban van annak megtétele. 28Ne mondd felebarátodnak: „Menj el, később térj vissza, holnap adok”, noha megvan neked, amit kér. 29Ne forralj gonoszt felebarátod ellen, aki gyanútlanul él melletted. 30Ne pörölj egy emberrel sem ok nélkül, ha nem illetett gonosszal téged. 31Ne irigykedj az erőszakos emberre, és egyetlen útját se válaszd. 32Mert utálja az ÚR az engedetlent, de az igazakkal meghitt közösségben van. 33Az ÚR átka van a gonoszok házán, de az igazak lakhelyét megáldja. 34Aki csúfolódik, azt megcsúfolja, de a szelídeknek kegyelmet ad. 35A bölcsek tisztességet örökölnek, a bolondok pedig gyalázatot aratnak.