Példabeszédek 29

1Aki a feddésekre is nyakas marad, egyszer csak gyógyíthatatlanul összetörik. 2Mikor gyarapodnak az igazak, örül a nép, mikor pedig az istentelen uralkodik, sóhajtozik a nép. 3Aki szereti a bölcsességet, megvidámítja apját, aki pedig a paráznákhoz csatlakozik, elveszti vagyonát. 4Igazsággal erősíti meg a király az országot, de aki ajándékot fogad el, az romlásra juttatja. 5Aki hízeleg barátjának, hálót vet annak lába elé. 6A gonosz embert csapdába ejti a vétke, az igaz pedig énekel és vigad. 7Az igaz megérti a szegények ügyét, az istentelen azonban nem tudja megérteni. 8A csúfolódó emberek lángra lobbantják a várost, de a bölcsek elfordítják a haragot. 9Amikor az eszes ember bolonddal vitázik, a bolond vagy fölháborodik, vagy nevet, de nem nyugszik meg. 10A vérszomjas emberek gyűlölik a feddhetetlent, az igazak pedig oltalmazzák annak életét. 11Minden indulatát szabadon engedi a bolond, de a bölcs végül lecsöndesíti azt. 12Amelyik uralkodó hallgat a hazug beszédre, annak minden szolgája vétkessé lesz. 13A szegény és az uzsorás emberben ez a közös: mindkettőjük szemének az ÚR adhat világosságot. 14Amelyik király igazságosan ítéli a szegényeket, annak trónja mindörökké megáll. 15A vessző és dorgálás bölcsességet ad, de a szabadjára engedett gyermek szégyent hoz anyjára. 16Mikor fölemelkednek az istentelenek, elhatalmasodik a bűn, de az igazak megérik az ő elbukásukat. 17Fenyítsd meg fiadat, és nyugodt lehetsz felőle, gyönyörűséget szerez lelkednek. 18Ha nincs mennyei látás, elvadul a nép, de boldog lesz, ha megtartja a törvényt. 19Csak beszédből nem tanul a szolga, ha érti is azt, nem törődik vele. 20Láttál-e elhamarkodottan szóló embert? A bolond felől több reménység van, mint felőle. 21Ha a szolgát gyermekkorától fogva kényeztetik, végül ő lesz a fiú. 22A haragos ember viszályt szít, és az indulatosnak sok a vétke. 23Az embert megalázza kevélysége, de az alázatost tisztelet övezi. 24Aki osztozkodik a tolvajjal, önmagát gyűlöli; hallja az esküdözést, de nem tesz jelentést. 25Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki az ÚRban bízik, azt ő megvédi. 26Sokan járulnának a fejedelem elé, pedig az ÚR ítél meg mindenkit. 27Utálják az igazak a hamis embert, és utálják az istentelenek az igaz úton járót.