Példabeszédek 28

1Minden istentelen elfut, még ha nem is üldözik, az igazak pedig bátrak, mint az ifjú oroszlán. 2Sok fejedelme van az országnak bűnei miatt, de egy eszes és tudós ember által sokáig fennáll. 3Ha szegény nyomja el a szegényeket, hasonló az a pusztító esőhöz, amely nem hagy kenyeret. 4Akik elhagyják a törvényt, a gonoszokat dicsérik, de akik megtartják a törvényt, harcolnak ellenük. 5A gonoszul élő emberek nem értik meg az igazságot, akik pedig keresik az URat, mindent megértenek. 6Jobb a szegény, aki feddhetetlenül jár, mint a kétfelé sántikáló istentelen, aki gazdag. 7Aki megőrzi a tanítást, eszes fiú az, aki pedig a tobzódókkal tart, az gyalázatot hoz apjára. 8Aki kamattal és uzsorával gyarapítja vagyonát, az annak gyűjti, aki majd könyörül a szegényeken. 9Aki elfordítja fülét, és nem hallgat a tanításra, annak könyörgése is utálatos. 10Aki az igazakat gonosz útra csábítja, maga esik verembe, a feddhetetlenek pedig öröklik a jót. 11Saját szemében bölcs a gazdag ember, de az eszes szegény átlát rajta. 12Mikor az igazak győznek, nagy dicsőség az, mikor pedig az istentelenek kerülnek fölül, az emberek elrejtőznek. 13Aki elfedezi vétkét, nem lesz jó dolga, aki viszont megvallja és elhagyja, irgalmat nyer. 14Boldog ember, aki mindig istenfélő, aki pedig megkeményíti szívét, bajba kerül. 15Mint az ordító oroszlán és éhező medve, olyan a szegény népen uralkodó istentelen. 16Nagy az elnyomás az értelemben szűkölködő fejedelem alatt; de aki gyűlöli a hamis nyereséget, meghosszabbítja napjait. 17Az ember, akit vérontás terhel, meneküljön egészen haláláig, senki se támogassa őt. 18Aki feddhetetlenül jár, megmenekül, aki pedig hamis úton jár, egyszer csak elesik. 19Aki műveli a földjét, jóllakik kenyérrel, de aki hiábavalóságok után futkos, annak szegénység jut. 20A hűséges ember bővölködik áldásokban, de aki hirtelen akar meggazdagodni, az nem marad büntetlen. 21Nem jó a személyválogatás, mert még egy falat kenyérért is vétkezhet az ember. 22Vagyonszerzésre siet a kapzsi szemű ember, és nem veszi észre, hogy ínségre jut. 23Aki megfeddi az embert, az végül kedvesebb lesz, mint a sima nyelvű. 24Aki megrabolja apját és anyját, és azt mondja: „Nem bűn ez”, cinkosa a gonosztevőnek. 25A telhetetlen lélek viszályt szít, aki pedig bízik az ÚRban, megerősödik. 26Aki magában bízik, az bolond, aki pedig bölcsen él, megmenekül. 27Aki ad a szegénynek, az nem szenved szükséget, aki azonban elfordítja róla szemét, megsokasodik rajta az átok. 28Ha fölemelkednek az istentelenek, elrejtőzik az ember, de mikor azok elvesznek, gyarapodnak az igazak.