Példabeszédek 27

1Ne dicsekedj a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hoz az a nap rád. 2Más dicsérjen téged, és ne a te szájad, az idegen, és ne a te ajkad. 3Súlyos a kő, és nehéz a homok, de a bolond haragja nehezebb mindkettőnél. 4A búsulás kegyetlenséget szül és túláradó haragot, de ki állhatna meg az irigységgel szemben? 5Jobb a nyilvánvaló dorgálás a titkolt szeretetnél. 6Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de utálatos a gyűlölködő csókja. 7A jóllakott ember még a lépes mézet is megtapossa, de az éhes embernek még a keserű is édes. 8Mint a madárka, amely elbujdosott fészkéből, olyan az az ember, aki elbujdosott lakóhelyéről. 9Amint az olaj és jó illat megvidámítja a szívet, úgy a jóbarát kedves tanácsa is, mely lelkéből fakad. 10Barátodat és apád barátját ne hagyd el, és testvéred házába ne menj be nyomorúságod idején. Jobb a közeli szomszéd a távoli testvérnél. 11Légy bölcs, fiam, és vidámítsd meg szívemet, hogy megfelelhessek annak, aki ócsárol engem! 12Az eszes meglátja a bajt, és elrejtőzik, az esztelenek nekimennek, és kudarcot vallanak. 13Vedd el a ruháját annak, aki kezességet vállal másért; végy zálogot tőle az idegenért. 14Aki korán reggel nagy hangon áldja barátját, attól úgy veszik, mintha megátkozná. 15A sűrű záporeső idején való szüntelen csepegés és a házsártos asszony hasonló egymáshoz. 16Aki föl akarja tartóztatni, szelet tartóztat föl, és jobbjával olajat fog meg. 17Ahogy vassal élesítik a vasat, úgy élesíti egyik ember a másikat. 18Aki őrzi a fügét, eszik annak gyümölcséből, s aki urára figyel, azt tisztelik. 19Ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi az ember szíve az embert. 20Ahogy a sír és a halál földje ki nem elégül, úgy az ember szeme sem elégedik meg. 21Ahogy az ezüstöt tégelyben és az aranyat kemencében próbálják meg, úgy az embert azzal, ha dicsérik. 22Ha megtörnéd is a bolondot mozsárban mozsártörővel, mint az őrölt darát, nem távoznék el tőle bolondsága. 23Tartsd számon jól juhaid állapotát, gondolj a nyájakra. 24Mert nem örökkévaló a gazdagság, és vajon a korona nemzedékről nemzedékre öröklődik-e? 25Amikor lekaszálják a füvet, és kihajt a sarjú, és begyűjtik a hegyekről a szénát, 26akkor juhaidért ruhát és kecskéidért mezőt vehetsz, 27és lesz elég kecsketejed, hogy táplálkozhass te, házad népe és szolgálóleányaid.