Példabeszédek 23

1Mikor az uralkodóval ülsz le enni, szorgosan figyelj arra, mi van előtted. 2Kést tegyél a torkodra, ha mértéktelen vagy. 3Ne kívánd csemegéit, mert csalétek az. 4Ne fáradozz azon, hogy meggazdagodj, az ilyen megfontolástól állj el. 5Amint szemet vetsz rá, már el is tűnik előled, mert hirtelen olyan szárnya támad, mint a sasnak, és elrepül az ég felé! 6Ne egyél az irigy tekintetű étkéből, és ne kívánd csemegéit! 7Mert olyan ő, mint aki számolgatja magában a falatot: „Egyél és igyál!” – mondja neked, de még sincs jóakarattal hozzád. 8Falatodat, amelyet megettél, kihányod, és ékes beszédedet csak hiába vesztegeted. 9A bolond füle hallatára ne beszélj, mert megveti szavaid bölcsességét. 10Ne mozdítsd el a régi határt, és az árva mezejébe ne kapj bele, 11mert megváltójuk erős: ő perli ügyüket veled! 12Add szívedet az erkölcsi tanításra és füledet a bölcs beszédekre. 13Ne vond meg a gyermektől a fenyítést: ha megvered vesszővel, nem hal bele. 14Mert megvered ugyan vesszővel, de lelkét kiragadod a Seolból. 15Fiam, ha bölcs lesz a szíved, az én szívem is örül. 16És vigadoznak veséim, ha ajkad igazat szól. 17Ne irigykedjék szíved a bűnösökre, hanem az ÚR félelmében maradj meg mindennap. 18Mert biztosan van jövendő, és reménységed nem semmisül meg. 19Hallgass rám, fiam, légy bölcs, és őrizd meg szívedet ezen az úton. 20Ne légy a bor mellett dőzsölők között, sem azok között, akik a húsevésben tobzódnak. 21Mert a részeges és tobzódó elszegényedik, és rongyokba öltöztet a sok alvás. 22Hallgass apádra, aki téged nemzett, és ne vesd meg anyádat, mikor megöregszik. 23Szerezz igazságot, és el ne add; sem a bölcsességet, az erkölcsöt és értelmet. 24Igen örül az igaznak az apja, és aki bölcset nemzett, örvendezik neki. 25Vigadjon apád és anyád, és örvendezzen, aki szült téged. 26Add nekem, fiam, a szívedet, és tartsd szemed előtt útjaimat! 27Mert mély verem a parázna asszony, és szűk kút az idegen asszony. 28Leselkedik, mint a tolvaj, és szaporítja az emberek közt a hitetleneket. 29Kinek jaj? Kinek baj? Ki veszekedik? Kinek van panasza? Ki kap ok nélkül sebeket? Kinek a szemei vörösek? 30Azoknak, akik borral mulatnak, akik a jó bor kóstolására igyekeznek. 31Ne nézd a bort, milyen vörös színt játszik, mint mutatja csillogását a pohárban, mert könnyen lecsúszik az, 32és végül megmar, mint a kígyó, megcsíp, mint a mérges kígyó. 33Zavaros dolgokat lát majd szemed, és szíved bolondokat beszél. 34Olyan leszel, mint aki a tenger közepén fekszik, és mint aki az árbocfa tetején van. 35Ütöttek, de nem fájt nekem, vertek, de nem éreztem! Amikor fölébredek, folytatom, újra csak ezt keresem.