Példabeszédek 22

1Kívánatosabb a jó hírnév a nagy gazdagságnál; jobb a kedvesség az ezüstnél és aranynál. 2A gazdag és szegény összetalálkozik: mindkettőt az ÚR alkotta. 3Az eszes észreveszi a veszélyt, és elrejtőzik, a bolondok pedig nekimennek, és kudarcot vallanak. 4Az alázatosság és az ÚR félelmének bére a gazdagság, a tisztesség és az élet. 5Tövisek és kelepcék vannak a gonosz útján, aki vigyáz lelkére, messze elkerüli őket. 6Tanítsd a gyermeket, mely úton járjon: még ha megöregszik, akkor sem távolodik el attól. 7A gazdag uralkodik a szegényeken, és aki kölcsönt vesz, szolgája a kölcsönadónak. 8Aki álnokságot vet, nyomorúságot arat, és összetörik haragjának botja. 9Az irgalmas szemű ember áldásban részesül, mert adott kenyeréből a szegénynek. 10Űzd el a csúfolódót, és elmegy vele a viszály is, megszűnik a veszekedés és a gyalázkodás. 11Aki szereti a szív tisztaságát, és beszéde kedves, annak barátja a király. 12Az ÚR szeme megőrzi a tudást, a hűtlenek beszédét azonban felforgatja. 13Azt mondja a lusta: Oroszlán van odakinn az utca közepén, és megöl engem! 14Mély verem az idegen asszony szája: beleesik az, akire haragszik az ÚR. 15A gyermek szívéhez oda van kötve a bolondság, de a fenyítés vesszeje messze elűzi azt tőle. 16Aki elnyomja a szegényt, hogy gyarapítsa vagyonát, és aki a gazdagnak ad, az végül szűkölködni fog. 17Fordítsd ide a füledet, hallgasd a bölcsek beszédét, és vedd szívedre tudományomat. 18Mert gyönyörűséges az, ha megőrzöd azokat szívedben, hogy mindenkor ajkadon legyenek! 19Az ÚRban legyen bizodalmad: erre tanítottalak ma téged, igen, téged. 20Nem írtam-e neked hasznos tanácsokat és tanulságokat? 21Hogy tudtodra adjam: ez valóban az igazság beszéde, és hogy igaz beszédet vigyél válaszul azoknak, akik küldtek. 22Ne rabold ki a szegényt, mert szegény ő, és ne tedd tönkre a nyomorultat a kapuban. 23Mert az ÚR tartja kézben ügyüket, és megrablójuk életét elragadja. 24Ne tarts barátságot a haragos lelkűvel, és ne járj együtt az indulatossal, 25hogy el ne tanuld útjait, és tőrt ne vess saját magadnak! 26Ne légy azok közt, akik kézbe csapnak, és adósságért kezességet vállalnak. 27Miért vegyék el az ágyat alólad, ha nincs miből megadnod tartozásukat? 28Ne mozdítsd el a régi határt, amelyet eleid állítottak. 29Láttál-e a dolgát szorgalmasan végző embert? A királyok előtt fog állni az, nem marad az alacsony rangúak között.