Példabeszédek 21

1Olyan az ÚR kezében a király szíve, mint a vízfolyás, oda irányítja, ahová akarja. 2Az ember minden útja helyes a maga szemében, de az ÚR a szívek vizsgálója. 3Az igazság és igaz ítélet gyakorlását jobban szereti az ÚR az áldozatnál. 4A fennhéjázó tekintet és a kevély szív az istentelenek lámpása, s bűn az. 5A szorgalmasok igyekezete gyarapodást hoz, aki viszont elhamarkodottan cselekszik, csak ínségre jut. 6A hazug nyelvvel gyűjtött kincs elenyésző pára azoknak, akik a halált keresik. 7Az istenteleneket magával ragadja erőszakosságuk, mert nem akarnak igazságot cselekedni. 8Tekervényes a bűnös ember útja, a tiszta ember cselekedete pedig igaz. 9Jobb a tető ormán lakni, mint zsémbes asszonnyal egy házban. 10Az istentelen lelke gonoszt kíván, és nem talál könyörületre nála a felebarátja. 11Mikor a csúfolódót büntetik, okul belőle az együgyű, mikor pedig a bölcset oktatják, az befogadja a tudást. 12Szemmel tartja az igaz az istentelen házát, és veszedelemre juttatja a bűnösöket. 13Aki bedugja fülét a szegény kiáltására, nem hallgatják meg, ha majd ő is kiált. 14A titkon adott ajándék elfordítja a haragot, és a kebelbe rejtett ajándék a kemény indulatot. 15Öröm az igaznak törvényesen cselekedni, de rettegés az a hamisan cselekvőnek. 16Az az ember, aki eltévelyedik az értelem útjáról, a halottak gyülekezetében nyugszik majd. 17Aki szeret mulatni, szűkölködővé lesz, és nem lesz gazdag, aki szereti a bort és az olajat! 18Váltságdíj az igazért az istentelen, és az igazak helyett a hitetlen bűnhődik. 19Jobb a puszta földön lakni, mint zsémbes és haragos asszonnyal. 20Kívánatos kincs és olaj van a bölcs házában, a bolond ember pedig eltékozolja azt. 21Aki követi az igazságot és az irgalmasságot, az életet, igazságot és tisztességet nyer. 22Fölmegy a bölcs a hősök városába, és lerontja biztosnak vélt erődítményüket. 23Aki vigyáz szájára és nyelvére, megőrzi életét a nyomorúságtól. 24A kevély dölyfösnek csúfolódó a neve, aki haragjában kevélyen cselekszik. 25A lustát elemészti kívánsága, mert keze nem akar dolgozni. 26Egész nap csak kívánsága gyötri; az igaz pedig ad, és nem tartja vissza adományát. 27Az istentelen áldozata utálatos, kivált, mikor gonosz tettért viszi. 28A hazug tanú elvész, aki viszont jól figyel, az mindig szólhat. 29Az istentelen ember megkeményíti az arcát, az igaz pedig jól intézi dolgát. 30Nincs bölcsesség, nincs értelem, és nincs tanács, amely megállna az ÚRral szemben. 31Föl van készítve a ló az ütközet napjára, de az ÚRé a szabadítás!