Példabeszédek 20

1A bor csúfolódóvá tesz, a részegítő ital pedig hangoskodóvá, és nem bölcs, aki tántorog tőle. 2Mint a fiatal oroszlán ordítása, olyan a király haragja; aki őt haragra ingerli, saját élete ellen vét. 3Tisztességére válik az embernek, ha távol tartja magát a versengéstől, de aki bolond, az belekeveredik. 4A hideg miatt nem szánt a rest; de ha majd aratni akar, nem lesz mit. 5Mély víz az ember szívének szándéka, de a bölcs ember kimeregeti azt. 6Sok ember mondja magáról, hogy ő jó, de megbízható embert ki találhat? 7Feddhetetlenül él az igaz ember, boldogok a fiai is, akik követik. 8Ha ítélőszékében ül a király, szemével minden gonoszt különválaszt. 9Ki mondhatná azt: megtisztítottam szívemet, tiszta vagyok a bűnömtől? 10A kétféle súly és a kétféle mérték: mindkettő egyformán utálatos az ÚR szemében. 11Cselekedeteiből ismerhető meg még a gyermek is, hogy tiszta-e, és hogy igaz-e cselekedete. 12A halló fület és a látó szemet egyaránt az ÚR teremtette. 13Ne szeresd az alvást, mert elszegényedsz; nyisd ki a szemed, és jóllakhatsz kenyérrel. 14Hitvány, hitvány! – mondja a vevő, de amikor elmegy, akkor már dicsekszik. 15Van sok arany és drágagyöngy, de a tudással teljes ajak a legértékesebb kincs. 16Vedd el a ruháját annak, aki az ismeretlenért kezességet vállal, végy zálogot tőle az idegenért. 17Élvezetes az embernek az álnokság kenyere, de végül kaviccsal telik meg a szája. 18Tanácskozás erősíti meg a terveket, bölcs vezetéssel folytass hadviselést. 19A pletykálkodó elárulja a titkot, tehát ne barátkozz a fecsegő szájúval! 20Aki apját vagy anyját átkozza, annak a legnagyobb sötétségben alszik ki lámpása. 21Amelyik örökséget ideje előtt siettetik, azon végül nem lesz áldás. 22Ne mondd: visszafizetem a rosszat! Várd az URat, és ő megszabadít téged! 23Utálatos az ÚR szemében a kétféle súly, és a hamis mérleg nem jó dolog. 24Az ÚR irányítja az ember járását; mit ért az ember a maga útjából? 25Meggondolatlanul odaszentelni valamit: csapda az ember számára, mert a fogadalomtétel után már hiába gondolja meg magát. 26A bölcs király szétszórja a gonoszokat, és kerékkel hajt át rajtuk. 27Az ember lelke az ÚR mécsese, amely megvizsgálja bensőjének minden rejtekét. 28A kegyelem és az igazság megőrzi a királyt, és irgalmassága által erősíti meg a székét. 29Az ifjak ékessége az erejük, az öregek dísze az ősz haj. 30A kék foltok és a sebek távolítják el a gonoszt és a belső részekig ható csapások.