Példabeszédek 2

1Fiam! Ha megfogadod beszédeimet, és parancsaimat magadba zárod; 2ha füled figyel a bölcsességre, és megértésre hajlik a szíved; 3igen, ha bölcsességért kiáltasz, és értelemért emeled föl szavad; 4ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod, 5akkor megérted az ÚR félelmét, és eljutsz Isten ismeretére. 6Mert az ÚR ad bölcsességet, szájából ismeret és értelem származik. 7Az igazaknak valóságos jót tartogat, pajzsot a feddhetetlenül járóknak, 8hogy megőrizze az igazság útjait, és kegyeseinek útját megóvja. 9Akkor majd megérted, mi az igazság, a törvény, a becsületesség, és meglátod, hogy melyik a helyes út. 10Mert bölcsesség hatol szívedbe, és az ismeret gyönyörűséges lesz a lelkednek. 11Megfontoltság őrködik fölötted, értelem őriz téged, 12hogy megmentsen a gonosz úttól és a gonoszságot szóló emberektől, 13akik elhagyják az egyenes utat, hogy a sötétség útjain járjanak. 14Akik örülnek, ha gonoszul cselekszenek, vigadnak a gonosz álnokságokon. 15Akiknek görbék az ösvényeik, és gonoszak az útjaik. 16A bölcsesség megszabadít a nem hozzád tartozó asszonytól, a beszédével hízelkedő idegentől, 17aki elhagyta ifjúságának férjét, és Isten előtt kötött szövetségéről elfelejtkezett. 18Mert a halálba hanyatlik a háza, és ösvényei az élet nélkül valókhoz vezetnek. 19Aki bemegy hozzá, nem tér vissza, és nem talál rá az élet útjaira. 20Ezért te a jók útján járj, és az igazak ösvényeit kövesd! 21Mert az igazak lakják a földet, és a feddhetetlenek maradnak meg rajta. 22A gonoszok pedig kivesznek a földről, és a hitetlenül élőket kiszaggatják belőle.