Példabeszédek 19

1Jobb a feddhetetlenül élő szegény a rossznyelvűnél, aki bolond. 2Tudás nélkül nem jó egy léleknek sem, és aki csak a lábával siet, hibázik. 3Az ostobaság rossz útra téríti az embert, szíve mégis az ÚRra haragszik. 4A gazdagság sok barátot szerez, a szegénytől pedig eltávolodik a barátja. 5A hamis tanú nem marad büntetlen, és a hazugságokat mondó nem megy el szabadon. 6Sokan hízelegnek a nemes lelkű embernek, és az adakozónak mindenki barátja. 7A szegényt minden testvére gyűlöli, de még inkább eltávolodnak tőle a barátai; szavaival unszolná őket, de eltűntek. 8Aki értelmet szerez, szereti az életét; aki megőrzi az ismeretet, jót nyert. 9Nem marad büntetlen a hamis tanú, és elvész az, aki hazugságokat beszél. 10Nem illik a bolondhoz a fényűzés, még kevésbé illik a szolgának uralkodni a fejedelmeken. 11Az embert az értelme hosszútűrővé teszi, és ékességére van, ha nem rója fel a vétket. 12Mint ifjú oroszlán ordítása, olyan a király haragja, de mint harmat a füvön, olyan a jóakarata. 13A bolond fiú romlást hoz apjára; és mint a szüntelen csepegés, olyan az asszony zsémbelődése. 14A ház és a vagyon atyai örökség, de az ÚRtól van az értelmes feleség. 15A lustaság álomba merít, és a lomha lélek megéhezik. 16Aki megtartja a parancsolatot, saját életét tartja meg, de aki nem vigyáz az útjaira, meghal. 17Az ÚRnak ad kölcsön, aki könyörül a szegényen, és ő megfizet neki jótéteményéért. 18Fenyítsd meg fiadat, míg van remény felőle, de haragodban pusztulását ne akard. 19A nagy haragú ember fizessen büntetést, mert ha mentegeted, csak növeled haragját. 20Hallgass a tanácsra, és fogadd meg az intést, hogy végre bölcs légy. 21Sok gondolat van az ember szívében, de csak az ÚR tanácsa áll meg. 22Amit az embertől leginkább kívánnak, az a jóság, és jobb a szegény ember a hazugnál. 23Az ÚR félelme életre visz; az ilyen elégedetten tölti az éjszakát, és nem éri baj. 24A lusta bemártja ugyan kezét a tálba, de már a szájához nem viszi. 25Ha megvered a csúfolódót, az együgyű okul belőle; ha megdorgálod az eszest, felfogja annak értelmét. 26Gyalázatos és szégyentelen fiú, aki apjával erőszakoskodik, vagy anyját elűzi. 27Fiam, ha nem hallgatsz a tanításra, eltévelyedsz a bölcsesség igéjétől. 28A semmirevaló tanú csúfot űz a törvényből, az istentelenek szája csak úgy nyeli a gonoszságot. 29A csúfolókat készen várja a büntetésük, és a bolondok hátát várják az ütések.