Példabeszédek 18

1Az önfejű ember a maga kívánsága után jár, és indulatossá válik minden bölcs dologgal szemben. 2A bolond nem gyönyörködik az értelemben, csak abban, hogy saját gondolatát közölje. 3Ahová betér az istentelen, jön vele a megvetés is, és a szégyennel együtt jár a gyalázat. 4Mély víz az ember szájának beszéde, feltörő patak a bölcsesség forrása. 5Nem jó dolog kedvezni a gonosz embernek, sem kiforgatni az igaz ember jogát. 6A bolond ajka viszályt szít, és szája ütésekért kiált. 7A bolondnak saját szája a romlása, és szája tulajdon életét csalja tőrbe. 8A pletykálkodó szavai ínyencfalatok, és bejutnak az ember bensőjébe. 9Aki hanyagul végzi feladatát, az testvére annak, aki tönkretesz. 10Erős torony az ÚR neve, ahhoz folyamodik az igaz, és biztonságban lesz. 11A gazdagnak vagyona az erős városa, és magas kőfalnak véli. 12Pusztulása előtt az ember szíve fölfuvalkodik, a tisztesség előtt pedig alázatosság van. 13Aki arra felel, amit még meg sem hallgatott, az bolond, és szégyen éri. 14Az ember lelke elviseli a maga betegségét, de a megtört lelket ki hordozhatja el? 15Az eszes ember szíve tudást szerez, és a bölcsek füle ismeretet keres. 16Az ajándék szabad utat készít az embernek, és a hatalmasok színe elé juttatja. 17Igaza lehet annak, aki első a perben, míg el nem jön az ellenfele, és megcáfolja őt. 18A sorsvetés megszünteti a versengést, és szétválasztja az erőseket. 19A fölingerelt testvér tántoríthatatlanabb az erős városnál, és az ilyen viszály olyan, mint a váron a zár. 20Szája gyümölcséből lakik jól az ember, beszéde termésével elégedik meg. 21A nyelv hatalmában van a halál és az élet is, és ki mint szeret vele élni, úgy eszi annak gyümölcsét. 22Jót talált, aki feleséget talált, és elnyerte az ÚR jóakaratát. 23Alázatosan könyörög a szegény, a gazdag azonban keményen felel. 24A sok barát tönkreteszi az embert, de van olyan barát, aki ragaszkodóbb a testvérnél.