Példabeszédek 16

1Az emberé a szív gondolata, de az ÚRtól van a nyelv felelete. 2Minden útja tiszta az embernek a maga szemében, de az ÚR a lelkeket vizsgálja. 3Bízzad az ÚRra dolgaidat, és teljesülnek szándékaid! 4Mindent rendeltetése szerint alkotott az ÚR, az istentelent is az ítélet napjára. 5Utálatos az ÚR előtt mind, aki szívében fölfuvalkodott; kezemet adom rá, hogy nem marad büntetlen. 6Könyörület és hűség törli el a bűnt, és az ÚR félelme távol tart a gonosztól. 7Akinek útjaira jóindulattal tekint az ÚR, annak még az ellenségeit is a jóakaróivá teszi. 8Jobb az igazság útján szerzett kevés, mint a hamissággal szerzett gazdag jövedelem. 9Az ember elméje terveli ki útját, de az ÚR igazgatja annak járását. 10Kinyilatkoztatást mond a király ajka, az ítélethozatalkor se szóljon hamisságot a szája. 11Az ÚRé az igaz mérték és mérőserpenyő, az ő műve minden mérősúly. 12Irtózzanak a királyok a gonosz cselekedetektől, mert csak az igazság erősíti meg a trónt. 13Kedves a királyoknak az igaz beszéd, és szereti a király az igazmondót. 14A király fölgerjedt haragja a halál követe, de a bölcs férfi lecsillapítja azt. 15A király arcának ragyogásában élet van, jóakarata olyan, mint a tavaszi eső fellege. 16Bölcsességet szerezni mennyivel jobb az aranynál, és eszességet szerezni mennyivel kívánatosabb az ezüstnél! 17Az igazak útja elkerüli a gonoszt, és aki figyel a maga útjára, az megtartja életét. 18Kevélység jár az összeomlás előtt és a bukás előtt fölfuvalkodottság. 19Jobb szelíd lélekkel az alázatosak között lenni, mint zsákmányon osztozni a kevélyekkel. 20Aki jól meggondol minden dolgot, jót nyer, és aki bízik az ÚRban, ó, mily boldog az! 21Aki bölcs a szívében, azt értelmesnek hívják, és a kellemes beszéd növeli a tudást. 22Élet forrása az értelem annak, akinek van, de a bolondok büntetése bolondság. 23A bölcs szívű értelmesen igazgatja száját, és ajkaival is gyarapítja a tudást. 24Lépes méz a gyönyörűséges beszéd, édes a léleknek, meggyógyítja a csontokat. 25Van olyan út, amely igaznak tűnik az ember szemében, de végül a halálba visz. 26A munkásnak javára szolgál az éhsége, mert szája sürgeti őt. 27A haszontalan ember gonoszul áskálódik, és az ajkán perzselő tűz van. 28A gonosz ember viszályt szít, a pletykálkodó pedig elválasztja a barátokat is. 29Az erőszakos ember becsapja felebarátját, és nem jó útra viszi őt. 30Aki behunyja szemét, azért teszi, hogy álnokságot tervezzen, aki összeszorítja ajkát, véghez is viszi a gonoszságot. 31Igen ékes korona az ősz haj, az igazság útján található. 32Jobb a hosszútűrő az erősnél, és aki uralkodik az indulatain annál, aki várost hódít. 33Az ember sorsot vet az ölében, de az ÚRtól van minden döntés.