Példabeszédek 15

1A szelíd válasz lecsillapítja a haragot, a bántó szó viszont haragot szül. 2A bölcsek nyelve kívánatossá teszi a tudományt, a tudatlanok száján pedig bolondság buzog ki. 3Mindenütt ott van az ÚR szeme, és figyeli a jókat és gonoszokat. 4A szelíd nyelv életnek fája, amelyik pedig nincs megfékezve, összetöri a lelket. 5A bolond megveti apja tanítását, de aki megbecsüli a dorgálást, igen értelmes. 6Az igaz házában nagy kincs van, az istentelen jövedelmében pedig háborúság. 7A bölcsek ajka tudást hint szét, nem úgy a bolondok szíve. 8Az istentelenek áldozata gyűlöletes az ÚR szemében, az igazak könyörgése pedig kedves neki. 9Utálatos az ÚR előtt az istentelen útja, de szereti azt, aki követi az igazságot. 10Szörnyű dorgálást kap az, aki elhagyja útját, és aki gyűlöli a fenyítést, az meghal. 11A Seol és a pusztulás helye is az ÚR előtt van, mennyivel inkább az emberek szíve! 12Nem szereti a csúfolódó a feddést, és nem megy oda a bölcsekhez. 13Az örvendező szív megvidámítja az arcot, de a szív bánata összetöri a lelket. 14Az eszes ember szíve keresi a tudást, a tudatlanok szája azonban bolondságot legel. 15A szegénynek minden napja nyomorúságos, a vidám szívűnek pedig szüntelen lakodalma van. 16Jobb a kevés az ÚR félelmével, mint a tömérdek kincs háborúsággal. 17Jobb egy tál főzelék ott, ahol szeretet van, mint a hizlalt ökör ott, ahol gyűlölet van. 18A haragos ember viszályt szít, a hosszútűrő pedig lecsöndesíti a háborgást. 19A rest útja olyan, mint a tövises sövény, az igazak útja pedig el van egyengetve. 20A bölcs fiú örömöt szerez apjának, a bolond ember pedig megveti az anyját. 21Az esztelen a bolondságnak örül, de az értelmes ember egyenes úton jár. 22Meghiúsulnak a tervek, ha nincs tanácsadás, de van előrehaladás, ha sok a tanácsadó. 23Örül az ember, ha felelni tud, és a helyén mondott szó, ó, mely igen jó! 24Az élet útja fölfelé vezet az értelmes ember számára, hogy elkerülje a Seolt, amely lent van. 25A kevélyek házát lerombolja az ÚR, az özvegy határát azonban megerősíti. 26Utálatosak az ÚR előtt a gonosz gondolatok, de kedves a tiszta beszéd. 27Megkárosítja házát a telhetetlen, de aki gyűlöli a megvesztegetést, az élni fog. 28Az igaz meggondolja szívében, mit szóljon, az istentelenek szája pedig ontja a gonoszt. 29Távol van az ÚR az istentelenektől, de az igazak könyörgését meghallgatja. 30A ragyogó szem megvidámítja a szívet, a jó hír megerősíti a csontokat. 31Akinek füle hallgat az éltető intő szóra, az a bölcsek között lakik. 32Aki elfordul az intéstől, az megveti a saját lelkét, aki pedig hallgat a feddésre, értelmet szerez. 33Az ÚR félelme bölcsességre tanít, és a tisztesség előtt jár az alázatosság.