Példabeszédek 13

1A bölcs fiú enged apja intésének, de a csúfoló nem ad helyt a dorgálásnak. 2Szájának gyümölcséből lakik jól az ember, a hitetlen pedig erőszakért kiált. 3Aki féken tartja száját, megtartja önmagát; aki nagyra nyitja száját, romlására lesz az annak. 4A rest lelkében kívánság támad, de hiába, a szorgalmasok lelke azonban bővölködik. 5A hamis beszédet gyűlöli az igaz, az istentelen pedig mocskol és gyaláz. 6Az igazság megőrzi azt, aki útjában feddhetetlen, az istentelenség pedig elveszíti a bűnöst. 7Van, aki gazdagnak mutatja magát, holott semmije sincsen, más pedig szegénynek tetteti magát, holott nagy vagyona van. 8Az ember életének váltsága lehet gazdagsága, de a szegény nem hall fenyegetést. 9Az igazak világossága vígan ég, de az istentelenek mécsese kialszik. 10A kevélységből csak háborúság lesz, de bölcsesség van azoknál, akik elfogadják a tanácsot. 11A hamisan szerzett vagyon elfolyik, aki pedig saját kezével gyűjt, gyarapítja azt. 12A halogatott reménység beteggé teszi a szívet, de élet fája a beteljesült kívánság. 13Aki az igét megveti, romlására lesz az annak, de aki féli a parancsolatot, megkapja jutalmát. 14A bölcs tanítás élet forrása a halál tőrének elkerülésére. 15A bölcs belátás kedvessé tesz, de rögös a hitetlenek útja. 16Minden eszes ember bölcsen cselekszik, a bolond pedig bolondságát terjeszti. 17A gonosz követ bajba jut, a hűséges követ azonban gyógyulást hoz. 18Szegénység és gyalázat lesz azon, aki megveti a feddést, de tisztelik azt, aki megfogadja az intést. 19A beteljesült kívánság gyönyörűséges a léleknek, de a bolondoknak iszonyat elhagyni a gonoszt. 20Aki a bölcsekkel jár, bölcs lesz, aki pedig a bolondok társa lesz, az romlásra jut. 21A bűnösöket üldözi a szerencsétlenség, az igazaknak pedig jóval fizet Isten. 22A jó ember örökséget hagy unokáinak, a bűnös vagyona pedig az igaz számára van eltéve. 23Bőséges eledele lesz a szegényeknek az új szántáson, de van, akit tönkretesz a törvénytelenség. 24Aki visszatartja vesszejét, gyűlöli a fiát; aki pedig szereti, ha kell, megfenyíti. 25Az igaz jóllakásig eszik, az istentelenek hasa pedig szűkölködik.